Rental Property Insurance

Proteksyon para sa iyong pamumuhunan.

Rental property insurance na ibinigay ng Abbott/Milano Insurance Agency.

Tahanan » Personal na Seguro » Rental Property Insurance

Huwag magpalinlang, dahil lang sa may rental insurance ang iyong nangungupahan ay hindi nangangahulugan na ikaw—ang may-ari—ay protektado. Ang insurance sa pagpapaupa ng ari-arian ay espesyal na idinisenyo upang masakop ang mga panganib na kinakaharap kapag nirentahan mo ang iyong ari-arian sa iba.

Ang patakarang kailangan ng bawat may-ari ng ari-arian kapag nangungupahan.

Ang rental property insurance ay isang specialty home insurance policy para sa may-ari ng ari-arian kaysa sa nangungupahan. Ito ay katulad ng isang patakaran ng mga may-ari ng bahay ngunit idinisenyo upang isaalang-alang ang magkakaibang mga panganib na kinakaharap mo kapag nagrenta ka ng isang ari-arian sa halip na ikaw mismo ang manirahan dito.

Ano ang saklaw ng insurance sa pag-aarkila ng ari-arian?

Bilang karagdagan sa pinsala sa mismong gusali at sa iyong personal na ari-arian (tulad ng mga kasamang muwebles), ang isang patakaran sa pag-aarkila ng ari-arian ay kadalasang sumasaklaw sa nawalang kita kung ang ari-arian ay nasira ay nangangahulugan na hindi mo ito maaaring paupahan sa loob ng isang panahon. Madalas ding kasama sa patakaran ang saklaw para sa pananagutan na maaari mong kaharapin kung ang isang nangungupahan ay nagdemanda dahil sa pinsalang natamo sa ari-arian.

Sinasaklaw ang mga panganib na kasangkot sa pag-upa ng isang ari-arian.

Maaaring kabilang sa iba pang mga sakop na panganib ang anumang mga gastos na kailangan mong bayaran upang ilipat ang isang nangungupahan sa loob o labas ng ari-arian sa panahon ng pagkukumpuni at anumang kabayaran na kailangan mong bayaran sa isang nangungupahan kung ang pinsala ay nag-aalis sa pag-init o air conditioning.

Ano ang hindi saklaw ng patakaran sa pag-aarkila ng ari-arian.

Ang isang puntong dapat panoorin ay ang katotohanan na ang mga patakaran ay karaniwang hindi sumasakop sa pagkawala ng kita kung ang isang nangungupahan ay nabigo sa pagbabayad ng upa o ang mga gastos sa pagpapaalis sa isang nangungupahan kung kinakailangan.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan sa insurance sa pag-upa ng ari-arian o nais mong mahanap ang pinakamahusay na patakaran, makipag-ugnayan sa amin ngayon.

Rental Property Insurance - Scenic Beach House na Tinatanaw ang Karagatan

Magsimula Ngayon

Bilang isang independiyenteng ahensya, narito kami upang tulungan kang mahanap ang tamang coverage ng Rental Property Insurance.

Kumuha ng Quote

  Kahilingan sa Seguro sa Rental Property Insurance

Bilang isang independiyenteng ahensya, narito kami upang tulungan kang mahanap ang tamang saklaw.

  • Ang patlang na ito ay para sa mga layuning ng pagpapatunay at dapat iwanang hindi nagbabago.

Kumuha ng Quote

Isang minuto lang ang kailangan para makapagsimula.

  • Punan ang form, makikipag-ugnayan kami.
  • Suriin ang mga opsyon sa isang ahente.
  • Kunin ang coverage na kailangan mo.

Mas gusto mo bang pag-usapan ito nang personal? Makipag-ugnayan sa isang ahente ngayon!