Pang-matagalang Seguro sa Pangangalaga

Pamahalaan ang mga panganib at gastos na nauugnay sa pangmatagalang pangangalaga.

Pangmatagalang insurance sa pangangalaga na ibinigay ng Abbott/Milano Insurance Agency.

Tahanan » Personal na Seguro » Pang-matagalang Seguro sa Pangangalaga

Ang pangmatagalang seguro sa pangangalaga ay maaaring ang iyong pinakamahusay na pagpipilian kung magkakaroon ka ng isang malalang sakit o may kapansanan at hindi na kayang pangalagaan ang iyong sarili sa mahabang panahon. Tutulungan ka naming ihanda para sa hindi inaasahan.

Alam mo ba na ang pangmatagalang pangangalaga ay hindi saklaw ng karamihan sa medikal na insurance?

Bagama't magandang balita na ang mga pagsulong sa medikal ay nangangahulugan na ang mga tao ay nabubuhay nang mas mahaba, pinapataas nito ang mga pagkakataong nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga. Ito ay maaaring isang magastos na serbisyo at kadalasang hindi sakop ng karaniwang medikal na insurance.

Ano ang saklaw ng long-term care insurance?

Ang mga potensyal na gastusin ng pangmatagalang pangangalaga ay malawak at pangmatagalan, na sumasaklaw sa mga bayarin sa nursing home, mga serbisyo sa day care, pagbabago sa tahanan, at mga assisted living facility, bukod sa iba pa. Ang pangmatagalang seguro sa pangangalaga ay magbabayad upang masakop ang mga gastos na ito (at magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip bago lumitaw ang mga gastos na iyon). Karaniwan, may limitasyon sa bilang ng mga taon kung kailan nagbabayad ang patakaran sa seguro sa pangmatagalang pangangalaga, o sa kabuuang halaga na maaaring bayaran.

Maaaring mag-iba ang mga iskedyul ng pagbabayad sa bawat patakaran.

Suriing mabuti ang iskedyul ng pagbabayad. Ang ilang mga patakaran ay magbabayad lamang ng hanggang sa isang partikular na halaga para sa bawat partikular na uri ng pangmatagalang pangangalaga o nauugnay na gastos. Ang iba, na karaniwang inilarawan bilang "pinagsama-samang mga benepisyo," ay magbabayad ng kabuuang halaga na maaari mong hatiin kung kinakailangan upang masakop ang iyong partikular na pangmatagalang pangangailangan sa pangangalaga.

Mahalagang mga detalye ng saklaw na dapat isaalang-alang.

Kakailanganin mo ring suriin ang mga detalye kabilang ang kung ang patakaran sa seguro sa pangmatagalang pangangalaga ay pinaghihigpitan sa mga inaprubahan o tinukoy na pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, at kung ano mismo ang mga medikal na eksaminasyon at pagtatasa ang kailangan upang ma-trigger ang mga payout. Tandaan na, tulad ng medikal na insurance, ang mga dati nang kundisyon–at ang nauugnay na mga gastos sa pangangalaga–ay maaaring hindi saklawin sa isang takdang panahon pagkatapos mong kunin ang patakaran.

Pinapayagan ba ng iyong patakaran ang inflation?

Panghuli, suriin kung at paano pinapayagan ng iyong patakaran ang inflation. Maaaring mga taon bago mo kailangang kunin ang mga benepisyo, at ang pangmatagalang pangangalaga ay maaaring tumagal ng maraming taon pagkatapos noon. Ang mga limitasyon sa saklaw ng seguro sa pangmatagalang pangangalaga na tila sapat ngayon ay maaaring hindi ganoon kapag kailangan mo ang mga ito.

Makipag-ugnayan sa amin upang tuklasin ang saklaw ng seguro sa pangmatagalang pangangalaga at kung ito ay angkop para sa iyo at sa iyong pamilya.

Long Term Care Insurance - Nurse na Tumutulong sa Babaeng Maglakad

Magsimula Ngayon

Bilang isang independiyenteng ahensya, narito kami upang tulungan kang mahanap ang tamang saklaw ng Seguro sa Pangmatagalang Pangangalaga.

Kumuha ng Quote

  Humiling ng Quote ng Seguro sa Pangmatagalang Pangangalaga

Bilang isang independiyenteng ahensya, narito kami upang tulungan kang mahanap ang tamang saklaw.

  • Ang patlang na ito ay para sa mga layuning ng pagpapatunay at dapat iwanang hindi nagbabago.

Kumuha ng Quote

Isang minuto lang ang kailangan para makapagsimula.

  • Punan ang form, makikipag-ugnayan kami.
  • Suriin ang mga opsyon sa isang ahente.
  • Kunin ang coverage na kailangan mo.

Mas gusto mo bang pag-usapan ito nang personal? Makipag-ugnayan sa isang ahente ngayon!