Iulat ang Claim

Suportahan kapag kailangan mo ito.

Ang pag-uulat ng isang claim sa seguro ay dapat na madali. Sa amin, ito ay.

Tahanan » Client Center » Iulat ang Claim

Ang pagharap sa hindi inaasahang bagay ay maaaring maging isang napaka-stressful na bagay, ngunit hindi namin iniisip na ang pag-uulat ng isang claim sa insurance ay dapat. Narito kami upang tulungan ka sa bawat hakbang ng paraan, na ginagawang simple at maginhawa ang iyong karanasan sa pag-claim hangga't maaari.

Direktang Mag-file ng Claim

Mas gustong makipag-ugnayan nang direkta sa iyong kompanya ng seguro? Magagawa mo iyon sa aming pahina ng Mga Kumpanya ng Seguro.

Tingnan ang Mga Kumpanya ng Seguro
Magsisimula dito ang pag-uulat ng iyong claim.

Kung mayroon kang mga tanong o mas gustong makipag-usap sa isa sa aming mga tagapagtaguyod ng paghahabol, kumpletuhin ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan kami upang tulungan ka sa iyong paghahabol. Kaya nga kami nandito.

  • Ang patlang na ito ay para sa mga layuning ng pagpapatunay at dapat iwanang hindi nagbabago.

Mag-ulat ng Claim - Pamilya Gamit ang Computer sa Table